0
На рассмотрении

Shared notes have no visual feedback

leonardo.ciaccio 2 года назад обновлен 2 года назад 10
На рассмотрении

Hello


Can you send more details?

Quando condivido una nota non ricevo nessun feedback visivo, non mi ricordo quale nota è condivisa e quale no


When I share a note I don't get no visual feedback, I don't remember which note is being shared and what not

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho