0

62.6.7 - okna zapisanych stron same otwierają i zamykają się w tle.

no-p fa 5 anys 0

Po aktualizacji do wersji 62.6.7, zaczęły się same otwierać i zamykać w tle okna zapisanych stron.